ภารกิจองคมนตรี ประจำวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2564

     วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64

     วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวุฒาจารย์ ณ วัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรี ประจำวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2564
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรี ประจำวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2564

     วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชภาวนาวชิรคุณ ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64

     วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวิสุทธาจารย์ พระธรรมวชิรญาณ และพระเทพวชิรมุนี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64

     วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระราชภาวนาวัชราจารย์ ณ วัดกระโจมทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64
ภารกิจองคมนตรีประจำวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 64

News and ActivitiesOther