ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังหญิง

Play Video

News and ActivitiesOther