พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้แต่ละโรงพยาบาลเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- ๑๙ โดยโรงพยาบาลในสังกัดได้แก่ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาจันทรุเบกษา โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบินกำแพงแสน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์
   – Cover all Gown จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – Leg Cover จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – Face Shield จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น
   – หน้ากากอนามัย N95 จำนวน ๑,๘๐๐ ชิ้น

    การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ จะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more