พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับ โรงพยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี อำเภอบางกรวย จว.นนทบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ข้าวเหนียว ลาบหมูคั่ว และผักเคียง โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย และนายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลบางกรวย

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

News and ActivitiesOther