พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้แก่ โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา และโรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา และโรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ต้มซุปไก่มะเขือเทศ และผัดฉ่าลูกชิ้นหมูเด้ง โดยมี นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา และ นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลบ้านนา

โรงพยาบาลปากพลี

News and ActivitiesOther