พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับ โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขีนัง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ น้ำพริกอ่อง และหมูสับปั้นทอดกระชายขาว โดยมี นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย และ นายแพทย์สิทธิโชค จิติวงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลอัมพวา เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลนภาลัย

โรงพยาบาลอัมพวา

News and ActivitiesOther