พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารปรุงสุกให้กับโรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย และ โรงพยาบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904  เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานให้กับ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย และ โรงพยาบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เมนูพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ขนมจีน แกงเขียวหวานหมู และไข่ต้ม โดยมี นายแพทย์ประสิทธิชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย และ นายแพทย์ธนกร ศรัณยภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิหารแดง เป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โรงพยาบาลแก่งคอย

โรงพยาบาลวิหารแดง

News and ActivitiesOther