พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสพรขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

News and ActivitiesOther