ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565

       วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสที่เสด็จประทับแรม ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther