ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565

       วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ ผ้าไตร และครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ
ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรเมธาจารย์ ณ พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระวชิรธรรมเมธี ณ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther