ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565

       วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

       2. เวลา 14.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

News and ActivitiesOther