ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565

       วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

       วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์วาตภัย ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

       2. เวลา 10.30 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 372 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ผู้แทนประชาชนที่ประสบวาตภัย) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

       3. เวลา 11.00 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย

       วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther