การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบรางวัล The Best of SHA ให้แก่พระบรมมหาราชวัง

    วันที่ 18 เมษายน 2565 พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล The Best of SHA รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวแก่พระบรมมหาราชวัง โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

    รางวัล The Best of SHA  เป็นรางวัลภายใต้โครงการ  The Best of SHA Awards 2021  ที่ ททท. ต่อยอดจากโครงการยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และเพื่อรักษา คุณภาพของการบริการในด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง   ในโอกาสนี้  ททท.  ได้มอบรางวัล The Best of SHA  แก่พระบรมมหาราชวังที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  และมาตรฐาน SHA plus+ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  เพราะมีการพัฒนาการให้บริการและกํากับดูแลสถานประกอบการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

News and ActivitiesOther