ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

       วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther