ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565

       วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี  และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther