มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร OUTLET ศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น.

      มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ จะเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร OUTLET ศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20-21 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น. ขอเชิญทุกท่านมาเลือกชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ของทางมูลนิธิฯ ได้ อาทิ เช่น ผ้าไหม ผ้าชาวเขา ผ้าฝ้าย ผ้าปักซอย ผลิตภัณฑ์จักสาน ไม้แกะสลัก เซรามิค และอื่น ๆ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ 20-21 พฤษภาคม 2565
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ 20-21 พฤษภาคม 2565

     สิ่งสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังมีการแพร่กระจายอยู่อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง ก่อนขึ้นอาคาร

พร้อมนี้ ขอแนะนำทุกท่านได้จัดสรรเวลาไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และ อาคารเรียนรู้เรื่องโขน ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
ราคาบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน รู้ เรื่องโขน (บัตรเข้าชมไม่สามารถใช้ด้วยกันได้)
    – ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท
    – นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา75 บาท
 แผนที่ outlet : https://goo.gl/maps/fikwetEzFNKDjhRr9

News and ActivitiesOther