ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565

       วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

        วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
       1. เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 

       2. เวลา 10.20 น. โรงเรียนบ้านวังยาว 

       3. เวลา 12.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

       4. เวลา 14.05 น. โรงเรียนบ้านกล้วย

       5. เวลา 16.00 น. ห้องเรียนสาขาตะเพินคี่

       6. เวลา 18.00 น. ประชุม AAR ณ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี

       วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชน้ำมัน การผลิตและแปรรูปกัญชงแบบครบวงจร ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

       วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.15 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้าน บาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

       วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี

News and ActivitiesOther