ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

          วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญฉัตรขาว 9 ชั้น กางกั้นเหนือพระเจดีย์ขนาดเล็กที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระศรีรัตนเจดีย์ลงมาเพื่อบูรณะซ่อมแซม ณ พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

          วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา

          จากนั้น เวลา 10.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more