ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

       วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี
เชิญสัญญาบัดร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิราคม ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

News and ActivitiesOther