ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวชิราทร ณ อุโบสถวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

       วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 ณ อาคารศศปาฐศาลา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

News and ActivitiesOther