พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยนกเขาชวา จำนวน 71  ตัว และปล่อยปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลายสร้อยขาว ปลากระแห
ปลาเทพา ปลาโพง และปลากะโห้ รวม 1,000,000 ตัว (หนึ่งล้านตัว) ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เพาะขยายพันธุ์เจริญเติบโตตามวงจร และรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติต่อไป สำหรับโคพระราชทาน พระราชทานให้แก่ นายสมบูรณ์ สิงหาร เกษตรกรจากบ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

News and ActivitiesOther