พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 19.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพ “ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน” (Leica Limited Edition) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าว
เป็นรุ่นพิเศษ ที่จัดทำขึ้นโดยได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับบนกล้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ กล้องดังกล่าวจะได้นำมาประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ ต่อไป
ต่อจากนั้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพ

 

          เวลา  19.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง และโรงไอศกรีม 
สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย เครื่องจักรผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัว เนยแข็ง และเนยแข็งปรุงแต่ง หรือ โพรเซสชีส (Processed Cheese) รวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศกรีม พร้อมรถห้องเย็นขนส่งไอศกรีม 

 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง และโรงไอศกรีม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง และโรงไอศกรีม

News and ActivitiesOther