ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม

       วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชวชิรกิจโกศล ณ วัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther