ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรญาณ ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

       วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 9 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปร่วมกิจกรรมคูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more