ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       เวลา 09.30 น. คณะองคมนตรีและภริยา ลงนามถวายพระพร ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ด้านทิศตะวันออก

News and ActivitiesOther