ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
“ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสานพระราชปณิธาน” ณ โครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมจุดชมธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       เวลา 15.00 น. เดินทางไปแปลงเกษตรของนางสาวรุ่งทิพย์ ดีเด่น ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ 8 อำเภอชะอำ เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม
พบปะพูดคุยกลุ่มราษฎรผู้ใช้น้ำ และมอบเมล็ดพันธุ์พืช ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังบรรยายสรุป และพบปะราษฎร

News and ActivitiesOther