ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายพระราชมงคลวชิรเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

       วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ และร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการ
น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

       เวลา 13.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ฯ

       วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
       1.เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน

       2. เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อำเภอนาจะหลวย

       3. เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบาก อำเภอบุญฑริก

News and ActivitiesOther