ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
       1.เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอสิรินธร

       2. เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม

       3. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่

News and ActivitiesOther