ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดตราด
       1. เวลา 09.58 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง

       2. เวลา 10.29 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่า และนายอำเภอเขาสมิง

       3. เวลา 10.53 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน บ้านคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง

       วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther