ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565

       วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ” 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัย
และนวัตกรรม” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther