ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อำเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

News and ActivitiesOther