ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดราชบุรี ดังนี้
       1. เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง
       2. เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง 
       3. เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง      

News and ActivitiesOther