ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565

       วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.3 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther