ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการมอบรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ให้แก่
คณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther