มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,000 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 65 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

     จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านบึงสวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านบึงเนียม ซึ่งมีน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมเชิญกระแสพระราชทานความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

News and ActivitiesOther