มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

      เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ณ วัดฉิมพลีสุทธาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จำนวน 30 ครัวเรือน จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกาะเกร็ด  จำนวน 20 ครัวเรือน และอีก 950 ครัวเรือน มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดำเนินการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป รวม 1,000 ครัวเรือน พร้อมเชิญกระแสพระราชทานความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more