ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565

       วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนระนอง
ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

News and ActivitiesOther