ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดชัยนาท
       – เวลา 10.30 น.ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

       – เวลา 11.30 น. เดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

       – เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more