ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

       วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะองคมนตรี และภริยา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ ฯ ประทับโรงพยาบาล ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

       วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

       วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ  เดินทางลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้
       – เวลา 09.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปสถานะและความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ศาลากลางจังหวัด

       – เวลา 10.30 น. ติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง พร้อมพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ

       – เวลา 13.30 น. ติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง พร้อมพบกลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

       – เวลา 14.30 น. ติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง พร้อมพบพบกลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

News and ActivitiesOther