ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ สมเด็จวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน ต่อยอด พัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลจากการประกวดผลงานรักษ์สิ่งแวดล้อม Young Smart Upcycle ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ โรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

News and ActivitiesOther