ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชน จำนวน 2,500 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง 

       วัันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชน จำนวน 2,500 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดสุพรรณบุรี
       โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ (ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา) อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
            

       โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

News and ActivitiesOther