สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานแจกันดอกไม้ และทรงลงพระนามาภิไธยพระราชทานพรแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

     วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแจกันดอกไม้และทรงลงพระนามาภิไธยพระราชทานพรแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

News and ActivitiesOther