สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี สืบสานพระราชพิธีมงคลแห่งแผ่นดิน