จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

    จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑๗-๒๒๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑๘ วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม “ตนสร้างภาพ” ประจำปี ๒๕๖๖

     จดหมายข่าว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑๙ วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนสายชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก (จตุจักร)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๒๐ วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more