สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตามรอยพระบาท “ทำนุบำรุงพระพุทธศาสน์”

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตาม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในการทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้เจริญ รุ่งเรือง ไพบูลย์

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ตามรอยพระบาท “ทำนุบำรุงพระพุทธศาสน์” กับสมพิศ บุตรสาระ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก