สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง

    สายพระเนตรอันกว้างไกลและน้ำพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุขของปวงชนชาวไทย พุทธศักราช 2512 พระราชทานโครงการหลวง สู่แนวทางการพัฒนาทางเลือก การปลูกพืชทดแทนฝิ่นแบบโครงการหลวง สืบทอดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีปพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอด ขยายผลความสำเร็จไปสู่ราษฏรมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงคือเรื่องราวจากใจพสกนิกรที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน “จากใจพสกนิกร สู่โครงการหลวง” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more