พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง

     โอกาสนี้ องคมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเชิญพระราชกระแสให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยถึงผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 36 ถุง มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย


     จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วยนางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นายอุกฤษฏ์ องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ คณะผู้บริหารเขตฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย ณ ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ ซอยเพชรพระราม 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เพื่อเชิญพระราชกระแสความห่วงใยให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป ซึ่งผู้ประสบภัยต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น


     ทั้งนี้ สำนักงานเขตห้วยขวางได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 36 ครัวเรือน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมจัดตั้งกองอำนวยการและศูนย์พักพิงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีที่พักอาศัยชั่วคราวต่อไป

News and ActivitiesOther