ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566

       วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. เวลา 12.30 น. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

       2. เวลา 15.00 น. โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

       3. เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

       วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
พื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้
       1. เวลา 10.15 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา

       2. เวลา 13.40 น. ณ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ

News and ActivitiesOther