ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566

       วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และภริยา ร่วมรับประทานอาหารค่ำเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก Enrico Credendino
ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิตาลี เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ถนนสีลม ซอย 19 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more