ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566

       วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา 
ร่วมกับคณะอาสาสมัครพื้นที่โครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมมณีเมืองกาญจน์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม
แควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน2566 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2566
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more