ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566

       วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา 
ร่วมกับคณะอาสาสมัครพื้นที่โครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมมณีเมืองกาญจน์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม
แควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน2566 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2566
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี